icon icon icon

Ưu đãi dành cho Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên của SiberianHealth

Đăng bởi Tác giả vào lúc 30/03/2022

Ưu đãi dành cho Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên 

Ưu đãi dành cho Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên

1. Tên chương trình khuyến mại: “Ưu đãi dành cho Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên”.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

4. Thời gian khuyến mại: 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật (Bao gồm cả Danh mục hàng hóa được cập nhật nếu có theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/12/2020).

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật (Bao gồm cả Danh mục hàng hóa được cập nhật nếu có theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/12/2020).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại tại mục 9.

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

Mỗi lần mua hàng từ Công ty hoặc Chi nhánh Công ty, Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên của Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế (Sau đây gọi chung là “Khách hàng”) sẽ được hưởng chiết khấu 25% trên tổng giá trị đơn hàng được ghi trên hóa đơn (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và được tích lũy vào tài khoản Quỹ Sức Khỏe của Khách hàng đã được Công ty thiết lập.

Số dư tài khoản Quỹ Sức Khỏe có thể được sử dụng để thanh toán cho đơn hàng tiếp theo của Khách hàng với mức tối đa là 65% tổng giá trị đơn hàng (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Khách hàng vẫn được hưởng chiết khấu 25% giá trị đơn hàng đó và được tích lũy vào tài khoản Quỹ Sức Khỏe để sử dụng cho những đơn hàng khác.

Lưu ý:

• Tài khoản Quỹ Sức Khỏe là tài khoản của cá nhân Khách hàng do Công ty thiết lập nhằm ghi nhận thông tin về mỗi lần thanh toán và giá trị tích lũy của Khách hàng.

• Khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại, email) để tham gia vào chương trình khuyến mại.

• Khách hàng có thể tự kiểm tra thông tin giao dịch, giá trị tích lũy trong tháng trước đó tại Quỹ Sức Khỏe của mình.

nguồn: ww.vn.siberianhealth.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Siberian Wellness

Kinh doanh cùng Siberian Wellness: lợi thế lớn - lợi nhuận cao